دمو 7

دمو 7

دمو 7

نمونه سایت دمو7 با هدف یک سایت معرفی کسب و کار طراحی و به صورت کارت ویزیتی طراحی شده است که می تواند معرف کسب و کار و سازمان صاحب ان باشد. این سایت با بهره گیری از رنگ های طیف آبی اعتماد مشتری را جلب نموده و از طرفی احساس جدیت در کار را به وی القا می کند. این سایت مناسب شرکت ها و سازمان های فعال در بخش اداری و نیمه دولتی می باشد. می توانید سایت را در حالت نمایش زنده به طور کامل بررسی کنید.