دمو 17

دمو 17

دمو 17

نمونه وبسایت دمو17 با رویکردی خلاقانه و موضوعی خاص طراحی شده است تا جای قالب های نوآورانه در میان دموها خالی نباشد.این طراحی با موضوع هنری و سینمایی طراحی شده است. اما همین قالب با تغییر عکس ها می تواند مرتبط با هر حرفه هنری دیگری طراحی شود.

در طراحی دمو 17 از المان های مرتبط با موضوع و رنگ های یکدست و جاذب استفاده شده است تا در عین سادگی حال و هوایی هنری را نیز به کاربر منتقل کند. پیشنهاد می کنیم حتما نمایش زنده این وبسایت را مشاهده نمایید.