دمو 2

دمو 2

دمو 2

نمونه سایت دمو2 با طراحی مناسب موسسات حقوقی و وکالت آماده شده است. این نمونه با رنگ های اعتماد برانگیز و القا کننده حس حرفه ای بودن و در عین حال جدیت طراحی شده است. این نمونه سایت می تواند مناسب وکلا و موسسات حقوقی باشد تا با معرفی حوزه کاری خود و معرفی وکلای همکار بتوانند کسب و کار خود را گسترش و متقاضیان خدمات حقوقی را به خود جذب کنند.